[Tin Tức LMHT] Cập nhật tin tức PBE ngày 3/1

Tác giả: Yiz TJ

I. Cập nhật trang phục:

1. Heartseeker Quinn:

 • Ảnh nền chính thức của Heartseeker Quinn:

ed308cd93eb1cf1b

Ảnh gốc

quinnloadscreen-4

 • Ngoài ra bề ngoài của trang phục này cũng được chỉnh sửa chút ít:

quinncompare

2. Heartseeker Lucian:

 • Ảnh nền chính thức của Heartseeker Lucian:

9c99b3030864beee

Ảnh gốc

lucianloadscreen-7

3. Garen Loạn Thế Anh Hùng:

 • Ảnh nền chính thức của Garen Loạn Thế Anh Hùng:

ac1b5fd7ab445f5

Ảnh gốc

garenloadscreen-11

II. Biểu tượng Anh Hùng các đội tuyển:

1. League of Legends Master Series (LMS):

 • Mới: Wayi Spider, eXtreme Gamers, ahq e-Sports Club, J Team, Fireball, Flash Wolves, Hong Kong Esports, Machi E-Sports

6d4ccb4aa33d7594 62edea937bf19bfb 79a0f428dff1c181 b160721efab21583

c3f0d3d7dfe89755 cc2f4fb819fbfdeb d394bdbef0f2a7ed f435485c58137ec3

2. League of Legends Japan League (LPL):

 • Mới: DetonationN Gaming, Rascal Jester, USG, 7th heaven, SCARZ.

8cb29e4173fc8f8a 40c1b3ecfc307525 113656bc50ac8f0e ae156025a78ba6 f2c6e3431d30109b

 • Cập nhật: Rampage.

profileicon1502

3. League Championship Series Châu Âu (EU LCS):

 • Cập nhật: Giants Gaming, Misfits.

profileicon1471 profileicon1478

4. Turkish Champions League (TCL):

 • Cập nhật: Crew e-Sports Club, Team AURORA, Fenerbahçe Esports, Galakticos eSports.

profileicon1531 profileicon1533 profileicon1534 profileicon1536

profileicon1539 profileicon1541 profileicon1542 profileicon1544

III. Cân bằng:

1. Quái Rừng:

-Các bãi quái không còn bùa lợi sẽ cho ít hơn 25% kinh nghiệm tại lần dọn rừng đầu tiên.

-Giảm kinh nghiệm:

 • Khổng Lồ Đá Xanh – từ 210 xuống 200.
 • Bụi Gai Đỏ Thành Tinh – Từ 210 xuống 200.
 • Cóc Gromp – Từ 210 xuống 200.
 • Quái Đá Krugs Nhỏ – Từ 45 xuống 35.
 • Quái Đá Krugs siêu Nhỏ – Từ 15 xuống 7.
 • Chim Biến Dị đầu đàn – Từ 15 tăng thành 20.
 • Chim Biến Dị con – Từ 15 tăng thành 35.

 

camille-icon 2. Camille:

 • Máu tăng theo cấp giảm từ 95 xuống 85.

camille-p – Thích Ứng Phòng Ngự (Nội Tại):

 • Thời gian tồn tại giảm từ 1.5/2/2.5 thành 1.5 giây tại mọi cấp.

 

thong-dao-zzrot 3. Thông Đạo Zz’Rot:

 • Thời gian hồi / Tồn tại của Cổng Hư Không giảm từ 150 giây xuống 120 giây
 • Máu mỗi cấp của Bọ Hư Không giảm từ 50 xuống 0.
 • Máu giảm mỗi lần của Bọ Hư Không tăng từ 10% lên 20%.
 • Sát thương lên công trình tăng từ 5 (90 tại cấp 18) thành 20 (360 tại cấp 18).
 • Giết Bọ Hư Không không còn tăng chỉ số lính.

Nguồn tin tức: Surrender at 20.

Giftcode Guidegame
 • Kiếm Vũ Mobile
  16 / 200
 • Kiếm Đạo Phong Vân
  12 / 200
×