Talon

Talon

Sát Thủ Bóng Đêm

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Sát Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
Giftcode Guidegame
  • Kiếm Vũ Mobile
    16 / 200
  • Kiếm Đạo Phong Vân
    12 / 200
GuideGame
×