Sejuani Guide

Sejuani

Sejuani

Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đỡ Đòn, Đấu Sĩ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
Giftcode Guidegame
    GuideGame
    ×