Karthus Guide

Karthus

Karthus

Tiếng Ru Tử Thần

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Pháp Sư

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Karthus Guide AP Mid – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Karthus Pháp sư đường giữa

Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Trường Sinh Giày Pháp Sư Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Trượng Hư Vô Mũ Phù Thuỷ Rabadon Dịch Chuyển Tốc Biến

Là một pháp sư có tiềm năng rất lớn về cuối trận, Karthus cũng là một kẻ có thể gieo rắc cái chết cho bạn từ bất kỳ đâu nhờ Ultimate trứ danh Khúc Gọi Hồn[...]

[Karthus Guide AP Mid – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Karthus Pháp Sư đường giữa

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Trượng Trường Sinh Mũ Phù Thuỷ Rabadon Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Pha Lê Rylai Dịch Chuyển Tốc Biến

Là một pháp sư có tiềm năng rất lớn về cuối trận, Karthus cũng là một kẻ có thể gieo rắc cái chết cho bạn từ bất kỳ đâu nhờ Ultimate trứ danh Khúc Gọi Hồn[...]

Giftcode Guidegame
  • Kiếm Vũ Mobile
    16 / 200
  • Kiếm Đạo Phong Vân
    12 / 200
GuideGame
×