Kalista Guide

Kalista

Kalista

Mũi Giáo Phục Hận

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Xạ Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Kalista Guide ADC – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Kalista Xạ thủ

Gươm Của Vua Vô Danh Cuồng Cung Runnan (Chỉ Đánh Xa) Giày Cuồng Nộ Huyết Kiếm Lời Nhắc Tử Vong Giáp Thiên Thần Hồi Máu Tốc Biến

Với độ ''nhảy nhót'' cao cùng với khả năng dồn sát thương gần như vô hạn của Giày Vò (E), Kalista là Xạ thủ thích hợp cho những người chơi có kỹ năng cá nhân cao.[...]

[Kalista Guide ADC – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Kalista Xạ Thủ

Cuồng Cung Runnan (Chỉ Đánh Xa) Gươm Của Vua Vô Danh Huyết Kiếm Đao Thuỷ Ngân Nỏ Thần Dominik Hồi Máu Tốc Biến

Với độ ''nhảy nhót'' cao cùng với khả năng dồn sát thương gần như vô hạn của Giày Vò (E), Kalista là Xạ thủ thích hợp cho những người chơi có kỹ năng cá nhân cao.[...]

Giftcode Guidegame
  • Kiếm Vũ Mobile
    8 / 200
  • Kiếm Đạo Phong Vân
    2 / 200
GuideGame
×