Guide Dota2

   PheThe Dire
   Thuộc tínhIntelligence
   LoạiRanged
   Vai trò
   STR
   AGI
   INT
   Health
   Mana
   Damage
   Range
   Armor
   Movement
   Xem thêm

   cdcadfadfdfd

   Tác giả: Minh Nguyễn
   Bài viết khác
   Bình luận
   GuideGame
   ×