[Boardgames] Hướng dẫn chơi Đào Vàng – Saboteur!

Tác giả: Guide Game

I. GIỚI THIỆU:

Trong Saboteur, người chơi sẽ đóng vai trò là một thợ mỏ người lùn đang ở trong một hầm mỏ để săn tìm vàng. Đột nhiên, một thanh kiếm vung lên và cây đèn soi sáng của bạn vụn vỡ. Một kẻ phá hoại đã tấn công! Nhưng trong số những người chơi, ai là kẻ đã làm điều này? Bạn sẽ phải dùng tất cả khả năng của mình để tìm thấy vàng, hay hành động ác quỷ của những kẻ phá hoại sẽ dẫn bạn đến với ngõ cụt tăm tối nhất?

Saboteur có thể chơi từ 3-10 người, trong độ tuổi 8+, thời gian chơi khoảng 30 phút.

II. THÀNH PHẦN:

– 44 lá bài Con đường.
– 27 lá bài Hành động.
– 28 lá bài Vàng.
– 7 lá nhân vật Người đào vàng.
– 4 lá nhân vật Kẻ phá hoại.

III. LUẬT CHƠI:

1. Chuẩn bị:

– Lấy số lượng lá nhân vật Kẻ phá hoại (Saboteur) và Đào vàng dựa theo số lượng người chơi như bảng dưới đây:

Số người 3 4 5 6 7 8 9 10
Phá hoại 1 1 2 2 3 3 3 4
Đào vàng 3 4 4 5 5 6 7 7

– Xào các thẻ nhân vật lên và chia cho mỗi người một thẻ (sẽ còn dư 1 thẻ, giữ bí mật nó không ai được biết). Mọi người sẽ xem nhân vật của mình rồi úp xuống để người khác không thể thấy.
– Lấy thẻ bài khởi điểm (có hình chiếc thang) và 3 thẻ bài kết thúc. Trong 3 thẻ kết thúc này sẽ có 1 nơi có vàng, 2 nơi còn lại chỉ có đá. Xào 3 thẻ này lên và đặt úp xuống cùng với thẻ bài khởi điểm.
– Đặt 4 thẻ bài này trên bàn chơi sao cho khoảng cách từ lá khởi điểm đến kết thúc chiều dài là 7 lá, còn chiều rộng là 5 lá.

– Xào các thẻ bài còn lại rồi chia cho mỗi người số lượng thẻ bài dựa theo số lượng người chơi. Số bài dư còn lại để ở giữa bàn chơi làm chồng bài rút.
+ 3-5 người chơi: Mỗi người 6 thẻ.
+ 5-7 người chơi: Mỗi người 5 thẻ.
+ 7 người trở lên: Mỗi người 4 thẻ.

– Các thẻ Vàng thưởng sẽ được xào lên và đặt úp riêng 1 bên, đây sẽ là phần thưởng dành cho người chiến thắng mỗi vòng chơi. Chọn người chơi đi đầu tiên và bắt đầu cùng đào vàng nào!

2. Mục tiêu:

Người đào vàng có nhiệm vụ xây dựng con đường dẫn đến kho báu. Kẻ phá hoại có nhiệm vụ ngăn cản những người đào vàng đến với kho báu.

Mỗi vòng chơi phe thắng sẽ nhận được 1 số lá bài Vàng thưởng, cuối cùng sau 3 vòng chơi người có số lượng vàng nhiều nhất sẽ là người chiến thắng trong trò chơi Đào vàng.

3. Cách chơi:

Trò chơi sẽ diễn ra theo lượt, trong lượt của mình người chơi phải sử dụng thẻ bài cho 1 trong 3 hành động sau:
– Sử dụng thẻ bài xây dựng lên bàn chơi.
– Sử dụng 1 lá bài chức năng.
– Hủy 1 lá bài.
Sau đó người chơi sẽ rút một thẻ bài trên chồng bài và kết thúc lượt của mình.

Lưu ý:
– Khi chồng bài rút hết bài thì mọi người tiếp tục sử dụng những thẻ bài trên tay của mình và chơi cho đến khi không thể tiếp tục được nữa thì trò chơi sẽ kết thúc.
– Các thẻ bài xây dựng phải nằm cùng chiều và hợp lý với các thẻ bài xây dựng đã được sử dụng trước đó.

4. Các thẻ hành động:

Các thẻ bài hành động được sử dụng bằng cách đặt thẻ bài trước mặt mình hoặc trước mặt người chơi khác. Các thẻ bài hành động có thể giúp bạn ngăn chặn hoặc trợ giúp người chơi khác, huỷ các thẻ bài xây dựng hoặc tìm kiếm thông tin về kho báu.

Thẻ bài phá hoại:
– Dùng để phá huỷ các công cụ của người chơi khác. Nếu bạn đặt thẻ bài này trước mặt người chơi khác thì người chơi đó không được sử dụng các thẻ bài xây dựng cho tới khi họ đã sửa chữa xong các công cụ bị phá.
– Trong cùng một thời gian, mỗi người chỉ có thể bị 3 thẻ phá hoại cho 3 loại công cụ. Khi bị phá hoại bạn vẫn có thể sử dụng các thẻ hành động khác.

Thẻ bài trợ giúp:
– Dùng để sửa chữa các công cụ đã bị phá hoại. Bạn có thể sử dụng chúng để giúp cho bản thân mình hoặc người chơi khác. Các thẻ bài trợ giúp chỉ có thể sử dụng cho các thẻ bài phá hoại cùng loại công cụ.

Thẻ bài trợ giúp đặc biệt:
– Có hai biểu tượng công cụ. Thẻ bài cho phép bạn sửa chữa 1 trong 2 loại công cụ trên thẻ bài.

Thẻ bài đá lở:
– Có thể dùng để huỷ một thẻ bài xây dựng trên bàn chơi (trừ thẻ khởi đầu và thẻ kết thúc). Những kẻ phá hoại có thể dùng để phá hoại đường đến kho báu của những người đào vàng. Những người đào vàng có thể dùng để huỷ những đường cụt mở ra cơ hội mới cho bản thân.

Thẻ bài bản đồ:
– Cho phép người sử dụng xem 1 trong 3 thẻ bài kết thúc.

Lưu ý:
– Các thẻ bài sửa chữa chỉ có thể sử dụng khi có các thẻ bài phá hoại đặt trước mặt người chơi khác hoặc trước mặt mình.
– Bỏ lượt: Nếu người chơi không thể hoặc không muốn sử dụng bài, người chơi có thể bỏ lượt. Người bỏ lượt phải bỏ đi một thẻ bài.

5. Kết thúc:

1 – Kết thúc vòng chơi:

– Khi các thẻ bài xây dựng tạo được con đường đến 1 trong 3 thẻ kết thúc (đoạn đường dài ít nhất 7 lá). Ta sẽ lật thẻ kết thúc này lên, nếu là đá thì các người đào vàng đã đi sai hướng nên phải tiếp tục tìm kiếm (đồng thời đặt lá kết thúc vừa lật lên cho khớp với đường đi đã có). Nếu thẻ kết thúc ấy là vàng thì trò chơi kết thúc.
– Ngoài ra trò chơi cũng sẽ kết thúc nếu trên tay người chơi không còn bài mà vẫn chưa tìm được kho báu.

Khi vòng chơi kết thúc, mọi người lật thẻ nhân vật của mình lên cho tất cả cùng biết.

2 – Thưởng vàng sau mỗi vòng chơi:

Nếu các thẻ bài xây dựng tạo được con đường từ thẻ bài xuất phát đến thẻ bài kết thúc chứa kho báu, thì người đào vàng thắng:
– Lấy ra số lượng bài vàng (úp mặt) tương ứng với số người chơi (tối đa 9 lá khi chơi 10 người). Người tìm thấy kho báu sẽ được cầm số vàng lên, chọn 1 lá và giấu đi sau đó chuyển toàn bộ số còn lại ngược chiều kim đồng hồ cho những người đào vàng khác lần lượt chọn.
– Luật mở rộng: người đào vàng nào có dụng cụ bị hỏng khi vòng chơi kết thúc không được nhận vàng nếu phe họ thắng.

Nếu kẻ phá hoại ngăn chặn được con đường đến thẻ bài kho báu thì họ sẽ thắng:
– Nếu chỉ có 1 kẻ phá hoại thì người chơi này được lấy số thẻ vàng sao cho tổng giá trị vàng bằng 4 (không phải 4 thẻ bài vàng).
– Nếu có 2 hoặc 3 kẻ phá hoại thì mỗi người được 2 vàng.
– Nếu không có kẻ phá hoại nào (xảy ra khi chơi 3 hay 4 người) thì không ai có được vàng.

Lưu ý: Nên giữ bí mật tất cả vàng của mình  không cho người khác biết.

3 – Bắt đầu vòng chơi mới:

– Khi mọi người nhận được vàng của mình. Trộn lại các thẻ nhân vật và các thẻ bài, sau đó chia thẻ nhân vật và bắt đầu vòng chơi mới, riêng các thẻ vàng đã lấy của mọi người sẽ được giữ lại cho đến kết thúc game.
– Người bên tay trái của người đặt thẻ bài cuối của vòng trước sẽ khởi đầu cho vòng chơi mới.

4 – Trò chơi kết thúc:

Sau vòng chơi thứ 3, tất cả người chơi đếm số vàng mà mình sở hữu. Người chơi nào có số vàng nhiều nhất sẽ là người chiến thắng trong trò chơi Đào vàng – Saboteur!

Giftcode Guidegame
  • Hiệp Khách Giang Hồ Mobile
    36 / 500
  • Kiếm Khách 3D
    4 / 200
  • Au Mobile VNG
    42 / 300
×