[Tin Tức LMHT] Cập nhật tin tức PBE ngày 13/12

Tác giả: YizTJ

I. Biểu tượng anh hùng mới:

Có 4 BTAH chủ đề Valentine vừa được thêm vào PBE (riêng mình là FA nên mình không thích điều này lắm):

profileicon1455   profileicon1456   profileicon1457   profileicon1458

II. Chỉnh sửa trang phục:

1. Vi Loạn Thế Anh Hùng:

vicait

III. cân bằng:

 Trung Phat phep bo tro LOL 1. Trừng Phạt:

  • Máu hồi giảm từ 100 xuống 70.

 

Nguồn tin tức: Surrender at 20

Giftcode Guidegame
  • Au Speed
    24 / 201
  • Thông Thiên Mobi
    0 / 1001
×