Tin mới:
You are here: Home » Tag Archives: Akali LOL

Akali LOL

[Guide Akali] Hướng dẫn chơi Akali ở vị trí pháp sư đường giữa

Guide-Akali-Hướng-dẫn-chơi-Akali-ở-vị-trí-pháp-sư-đường-giữa

I. GIỚI THIỆU TƯỚNG AKALI – NẤM ĐẤM BÓNG ĐÊM: Có một hội kín cổ xưa khởi nguyên từ Quần đảo Ionia nguyện cống hiến hết mình nhằm duy trì sự cân bằng. Trật tự, hỗn mang, ánh sáng, bóng tối – tất cả đều phải tồn tại trong một chuẩn mực hài hòa tuyệt đối bởi đó là quy ...

Scroll To Top