Guide Dota2

[Guide Clockwerk – Dota 2] Hướng dẫn chơi Clockwerk ở vị trí Ganker, Tanker và Initator

I. GIỚI THIỆU TƯỚNG 1. Tiểu sử hero   “Vũ khí tốt là thứ áo giáp chắc chắn nhất…” – “A good offense is the best armor…” Cũng giống

[...]
[Guide Spectre – Dota 2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Spectre ở vị trí Tanker, Hard carry

“Trong số những cá thể ưu việt, ngươi chỉ là kẻ hạ đẳng” – Among the Transcendencies, you would be thought ignoble – I. GIỚI THIỆU TƯỚNG 1.

[...]
[Guide Beastmaster – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Beastmaster ở vị trí Pusher, Initiator, Ganker

Phiên bản cập nhật: 6.86 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “I’m a natural disaster” “ta là một thảm họa của tự nhiên” Karroh được sinh ra là 1 đứa

[...]
[Guide Io – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Io ở vị trí Support, Ganker

I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “ù ù ù ù ú ù ú ù ù.” đếch hiểu nó nói cái vẹo gì luôn  Wisp tồn tại đồng thời ở tất

[...]
[Guide Nature’s Prophet – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Nature’s Prophet ở vị trí Jungler, Pusher, Carry trong Dota2

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “If you fall in the forest, who will hear you cry?” Nếu ngươi lạc vào cánh rừng, ai sẽ

[...]
[Guide Undying – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Undying ở vị trí Tanker, Semi-support trong Dota2

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “Coffin cannot contain me.” “Quan tài không thể chứa nổi ta.​” Đã bao lâu rồi kể từ khi hắn

[...]
[Guide Leshrac – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Leshrac ở vị trí Nuker, Pusher, Ganker

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “The elements of my nature are in torment” “Các nguyên tố trong thiên tính của ta là đau đớn”

[...]
[Guide Witch doctor – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Witch doctor ở vị trí Support, Nuker, Roamer trong Dota2

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “With bones and spells I come.” “với những mẩu xương và phép thuật ta đến đây” đang cập nhật

[...]
[Guide Luna – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Luna ở vị trí Carry, Pusher

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “”Let the sky tear down the unworthy!” “Hãy để bầu trời phá bỏ những thứ không đáng có!” Làm

[...]
[Guide Drow ranger – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Drow ranger ở vị trí Carry, Pusher

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “The mist that chills you keeps me warm.” “Làn sương làm ngươi cảm thấy lạnh nhưng nó lại mang

[...]
Giftcode Guidegame
  • Kiếm Khách 3D
    33 / 400
  • Tân Sư Muội 2
    22 / 200
  • Ngọa Hổ Tàng Long
    30 / 300
GuideGame
×