Guide Dota2

[Guide Bane – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Bane ở vị trí Roamer – Support trong Dota2

Phiên bản cập nhật: 6.86 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “I dreamt a field of war… and woke to find myself upon it.” “Ta mơ thấy mình tham gia

[...]
[Guide Slark – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Slark ở vị trí Carry, Assassin

I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “Stay out of my way and maybe you won’t get hurt, but I doubt it” “tránh khỏi đường của ta đi và có thể

[...]
[Guide Ancient Apparition – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Ancient Apparition ở vị trí Roamer – Support trong Dota2

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “My spirit may be locked in ice, but my rage still burns.” “Linh hồn ta có thể đã bị

[...]
[Guide Lich – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Lich ở vị trí Roamer – Support trong Dota2

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG  “I am the dead of winter!”  “ta là cái chết của mùa đông” Trước đây, Ethreain, Pháp sư băng

[...]
[Guide Crystal Maiden – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Crystal Maiden ở vị trí Roamer – Support trong Dota2

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “When Hell freezes over, I’ll start calling it Heaven.” “khi mà Địa ngục bị đóng băng hoàn toàn, ta

[...]
[Guide Wraith King – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Wraith King ở vị trí Jungler, Carry, Tanker trong Dota2

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG  “Purer than flesh, stronger than bone, imperishable is the essence of the wraith.” “tinh khiết hơn thịt, mạnh mẽ

[...]
[Guide Centaur Warrunner – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Centaur Warrunner ở vị trí Tanker, Initiator

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “I step into a new arena.” “Ta bước chân vào một đấu trường mới” Ai đó từng nói rằng,

[...]
[Guide Slardar – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Slardar ở vị trí Semi-carry, Ganker, Initiator trong Dota2

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “I guard what slumbers in the deeps.” “ta bảo vệ những gì ngủ say dưới vực thẳm” Slardar là

[...]
[Guide Lifestealer – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Lifestealer ở vị trí Jungler, Carry, Semi-tanker trong Dota2

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “Keep your gold, I want your life.” “Giữ vàng của ngươi đi, ta muốn mạng của ngươi”   Là một

[...]
[Guide Night Stalker – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Night Stalker ở vị trí Semi-carry, Ganker, Semi-tanker trong Dota2

I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “I’m the beast of bedtime tales.” “Ta là con thú trong những câu chuyện kể khi đi ngủ” Về Night Stalker, không có bất

[...]
Giftcode Guidegame
  • Tru Tiên Kiếm
    74 / 100
GuideGame
×