Guide Dota2

[Guide Bounty Hunter – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Bounty Hunter ở vị trí Assassin, Ganker, Semi-carry

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “You can’t fight what you can’t see.” “Ngươi không thể đánh thứ ngươi không thể thấy” Những câu chuyện

[...]
[Guide Winter Wyvern – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Winter Wyvern ở vị trí Roamer – Support trong Dota2

I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “Some breathe fire. I breathe ice.” “vài kẻ thở ra lửa, ta thì thở ra băng” đang cập nhật tiểu sử II. THÔNG SỐ

[...]
[Guide Zeus – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Zeus ở vị trí Nuker, Ganker trong Dota2

I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “You cannot hide from the eyes in sky” “ngươi không thể thoát khỏi đôi mắt trên thiên đường” Chúa Trời và là cha của

[...]
[Guide Elder Titan – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Elder Titan ở vị trí Roamer, Support, Initiator, Ganker

Phiên bản cập nhật: 6.86 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG ” It is only right that I am cast into this world, for I had a hand in breaking

[...]
[Guide Magnus – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Magnus ở vị trí Carry, Initiator, Ganker

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “Under my hoof you will find your fate” “ở dưới bộ vó của ta, ngươi sẽ tìm thấy vận

[...]
[Guide Tidehunter – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Tidehunter ở vị trí Tanker, Initiator, Ganker, Jungler

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “Who needs a big brain when you’ve got teeth like mine?” “Ai cần một bộ não lớn nếu như

[...]
[Guide Nyx Assassin – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Nyx Assassin ở vị trí Ganker, Assassin

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “The blessing of Nyx gives me all the purpose I require.” “Sự cầu chúc của Nyx đem lại cho

[...]
[Guide Kunkka – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Kunkka ở vị trí Carry

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “A man never steps into the same sea twice.” “Một người đàn ông không bao giờ bước ra biển

[...]
[Guide Shadow Demon – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Shadow Demon ở vị trí Roamer – Support trong Dota2

Phiên bản cập nhật: 6.86 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG “Who toys with demons will find himself toyed with.”  “kẻ nào đùa giỡn với ma quỷ sau này sẽ

[...]
[Guide Lion – Dota2] Hướng dẫn chơi – Cách build đồ cho Lion ở vị trí Roamer – Support trong Dota2

Phiên bản cập nhật: 6.85 I. GIỚI THIỆU TƯỚNG  “I don’t fear Hell; Hell fears me.” “ta không sợ Địa ngục; Địa ngục sợ ta” Từng được vinh

[...]
Giftcode Guidegame
  • Tru Tiên Kiếm
    74 / 100
GuideGame
×