Warwick Guide

Warwick

Warwick

Thợ Săn Khát Máu

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đấu Sĩ, Đỡ Đòn

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Warwick Guide Jungle – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Warwick Đi Rừng

Đao Đụng Độ - Huyết Đao Đao Tím Cuồng Đao Guinsoo Giày Cơ Động - Cuồng Nhiệt Giáp Tâm Linh Giáp Thiên Thần Trừng Phạt Tốc Biến

Khả năng áp chế đơn mục tiêu mạnh với Ultimate nhưng bù lại Warwick lại khá vô dụng ở đầu game, dù rằng khả năng đi rừng khá ổn khi hồi máu liên tục.[...]

GuideGame
×