Volibear Guide

Volibear

Volibear

Tiếng Gầm Sấm Sét

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đấu Sĩ, Đỡ Đòn

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Volibear Guide Jungle – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Volibear Đi Rừng

Gươm Truy Tung - Quỷ Lửa Dây Chuyền Iron Solari Giáp Liệt Sĩ Giày Thuỷ Ngân - Nhanh Nhạy Giáp Tâm Linh Giáp Thiên Thần Trừng Phạt Tốc Biến

Trâu bò và có khả năng đơn đấu tốt, Volibear rất mạnh trong những giao tranh nhỏ lẻ khi không dễ dàng để có thể hạ gục gấu ta khi nội tại Volibear đang sẵn sàng.[...]

GuideGame