Twisted Fate Guide

Twisted Fate

Twisted Fate

Thần Bài

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Pháp Sư

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Twisted Fate Guide AP Mid – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Twisted Fate Pháp Sư đường giữa

Với tiềm năng lên đồ nhanh nhờ nội tại cùng Ultimate có khả năng gây áp lực toàn bản đồ, TF là một trong những pháp sư lợi hại trong việc kiểm soát mục tiêu và giao tranh nhỏ lẻ.[...]

Tướng xoay tua
GuideGame