Talon

Talon

Sát Thủ Bóng Đêm

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Sát Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
Giftcode Guidegame
  • Tru Tiên Kiếm
    74 / 100
GuideGame
×