Talon

Talon

Sát Thủ Bóng Đêm

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Sát Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×