Ryze

Ryze

Pháp Sư Cổ Ngữ

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Pháp Sư, Đấu Sĩ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×