Pantheon Guide

Pantheon

Pantheon

Bậc Thầy Chiến Tranh

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đấu Sĩ, Sát Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
Giftcode Guidegame
  • Au Speed
    23 / 201
  • Thông Thiên Mobi
    0 / 1001
GuideGame
×