Malzahar Guide

Malzahar

Malzahar

Tiên Tri Hư Không

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Pháp Sư, Sát Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
Giftcode Guidegame
  • Kiếm Thế Truyền Kỳ
    56 / 100
  • Tiên Kiếm Kỳ Duyên
    3 / 200
  • Torchlight
    30 / 200
GuideGame
×