Malphite Guide

Malphite

Malphite

Mảnh Vỡ Thiên Thạch

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đỡ Đòn, Đấu Sĩ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Malphite Guide Solo Top – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Malphite Đấu Sĩ đường trên

Áo Choàng Lửa Móng Vuốt Sterak Gậy Đầu Lâu Giày Thuỷ Ngân - Thời Không Giáp Tâm Linh Giáp Thiên Thần Dịch Chuyển Tốc Biến

Trâu bò và khả năng mở giao tranh mạnh, Malphite là mảnh ghép phù hợp cho những đội hình combat tổng lực[...]