Lucian

Lucian

Kẻ Thanh Trừng

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Xạ Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Lucian Guide ADC – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Lucian Xạ thủ

Giày Cuồng Nộ - Cuồng Nhiệt Lưỡi Hái Linh Hồn Huyết Kiếm Vô Cực Kiếm Đại Bác Liên Thanh Nỏ Thần Dominik Hồi Máu Tốc Biến

Lượng sát thương mạnh và khả năng đơn đấu tay đôi tốt trong giai đoạn đầu - giữa trận, nếu bạn muốn sử dụng một Xạ thủ có khả năng tắt điện đối phương tốt - hãy chọn Lucian![...]

GuideGame
×