Leona

Leona

Bình Minh Rực rỡ

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đỡ Đòn, Hỗ Trợ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×