Kog'Maw Guide

Kog'Maw

Kog'Maw

Miệng Của Vực Thẳm

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Xạ Thủ, Pháp Sư

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×