Kled

Kled

Kỵ Sĩ Cáu Kỉnh

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đấu sĩ, Đỡ đòn

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×