Kindred Guide

Kindred

Kindred

Thợ Săn Vĩnh Hằng

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Xạ Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Kindred Guide Jungle – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Kindred Đi Rừng

Gươm Truy Tung - Huyết Đao Gươm Của Vua Vô Danh Kiếm Ma Youmuu Giày Cuồng Nộ - Cuồng Nhiệt Nỏ Thần Dominik Giáp Thiên Thần Trừng Phạt Tốc Biến

Là tướng đi rừng có khả năng gây sát thương lớn, Kindred có thể snowball tốt nếu có được những điểm cộng dồn nội tại thuận lợi.[...]

GuideGame
×