Kindred Guide

Kindred

Kindred

Thợ Săn Vĩnh Hằng

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Xạ Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Kindred Guide Jungle – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Kindred Đi rừng

Đao Đụng Độ - Huyết Đao Gươm Của Vua Vô Danh Giày Cuồng Nộ Cuồng Cung Runnan (Chỉ Đánh Xa) Rìu Đen Giáp Thiên Thần Trừng Phạt Tốc Biến

Là tướng đi rừng phong cách xạ thủ có khả năng snowball tốt, Kindred cần có giai đoạn ban đầu thực sự xanh xao để có thể lăn cầu tuyết đối phương.[...]

[Kindred Guide Jungle – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Kindred Đi Rừng

Gươm Truy Tung - Huyết Đao Gươm Của Vua Vô Danh Kiếm Ma Youmuu Giày Cuồng Nộ - Cuồng Nhiệt Nỏ Thần Dominik Giáp Thiên Thần Trừng Phạt Tốc Biến

Là tướng đi rừng có khả năng gây sát thương lớn, Kindred có thể snowball tốt nếu có được những điểm cộng dồn nội tại thuận lợi.[...]

Giftcode Guidegame
  • Tru Tiên Kiếm
    74 / 100
GuideGame
×