Katarina Guide

Katarina

Katarina

Ác Kiếm

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Sát Thủ, Pháp Sư

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×