Karthus Guide

Karthus

Karthus

Tiếng Ru Tử Thần

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Pháp Sư

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Karthus Guide AP Mid – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Karthus Pháp sư đường giữa

Trượng Trường Sinh Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Đồng Hồ Cát Zhonya Giày Pháp Sư Trượng Pha Lê Rylai Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Dịch Chuyển Tốc Biến

Là một pháp sư có tiềm năng rất lớn về cuối trận, Karthus cũng là một kẻ có thể gieo rắc cái chết cho bạn từ bất kỳ đâu nhờ Ultimate trứ danh Khúc Gọi Hồn[...]

[Karthus Guide AP Mid – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Karthus Pháp Sư đường giữa

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Trượng Trường Sinh Mũ Phù Thuỷ Rabadon Đồng Hồ Cát Zhonya Giày Pháp Sư - Thời Không Trượng Pha Lê Rylai Dịch Chuyển Tốc Biến

Là một pháp sư có tiềm năng rất lớn về cuối trận, Karthus cũng là một kẻ có thể gieo rắc cái chết cho bạn từ bất kỳ đâu nhờ Ultimate trứ danh Khúc Gọi Hồn[...]

Giftcode Guidegame
  • Kiếm Khách 3D
    28 / 400
  • Tân Sư Muội 2
    22 / 200
  • Ngọa Hổ Tàng Long
    30 / 300
GuideGame
[3Q Củ Hành] Top 5 vị tướng hỗ trợ phe Thục
[3Q Củ Hành] Top 5 vị tướng hỗ trợ phe Thục

24-07-2017

I. BÀNG THỐNG: Bàng Thống, ẩn cư tại núi Tương Dương, có tài đoán biết kế sách của quân địch, được mệnh danh là “Phượng Sồ” tiên sinh,[...]

×