Karma

Karma

Kẻ Được Khai Sáng

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Pháp Sư, Hỗ Trợ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Karma Guide Support – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Karma Hỗ trợ

Hồng Ngọc Toả Sáng Yêu Sách Của Băng Hậu Dây Chuyền Buộc Tội Giày Khai Sáng Ionia Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Dây Chuyền Iron Solari Kiệt Sức Tốc Biến

Là một tướng đa năng, Karma có thể chơi được ở mọi vị trí![...]

[Karma Guide Support – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Karma Hỗ trợ

Hồng Ngọc Toả Sáng Yêu Sách Của Băng Hậu Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Giày Khai Sáng Ionia Dây Chuyền Iron Solari Lư Hương Sôi Sục Kiệt Sức Tốc Biến

Là một tướng đa năng, Karma có thể chơi được ở mọi vị trí![...]

[Karma Guide Jungle – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Karma Đi Rừng

Dao Săn Bắt - Thần Vọng Gậy Đầu Lâu Mũ Phù Thuỷ Rabadon Giày Khai Sáng Ionia - Chỉ Huy Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Trượng Hư Vô Trừng Phạt Tốc Biến

Với việc Chuyên Tâm (W) Có thể sử dụng lên quái rừng thì tại sao lại không thể dùng Karma đi rừng được nhỉ?[...]

[Karma Guide AP Mid – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Karma Pháp Sư đường giữa

Quỷ Thư Morello Mũ Phù Thuỷ Rabadon Vọng Âm Của Luden Đồng Hồ Cát Zhonya Giày Pháp Sư - Thời Không Trượng Hư Vô Thiêu Đốt Tốc Biến

Tính đa dụng cao khiến cho Karma đi được và sử dụng được ở nhiều vị trí, phù hợp với nhiều đội hình khác nhau.[...]

Giftcode Guidegame
  • Tru Tiên Kiếm
    70 / 100
GuideGame
×