Kalista Guide

Kalista

Kalista

Mũi Giáo Phục Hận

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Xạ Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Kalista Guide ADC – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Kalista Xạ thủ

Gươm Của Vua Vô Danh Cuồng Cung Runnan (Chỉ Đánh Xa) Giày Cuồng Nộ Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik Móng Vuốt Sterak Hồi Máu Tốc Biến

Với độ ''nhảy nhót'' cao cùng với khả năng dồn sát thương gần như vô hạn của Giày Vò (E), Kalista là Xạ thủ thích hợp cho những người chơi có kỹ năng cá nhân cao.[...]

[Kalista Guide ADC – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Kalista Xạ Thủ

Giày Cuồng Nộ - Cuồng Nhiệt Cuồng Cung Runnan (Chỉ Đánh Xa) Gươm Của Vua Vô Danh Huyết Kiếm Đao Thuỷ Ngân Nỏ Thần Dominik Hồi Máu Tốc Biến

Với độ ''nhảy nhót'' cao cùng với khả năng dồn sát thương gần như vô hạn của Giày Vò (E), Kalista là Xạ thủ thích hợp cho những người chơi có kỹ năng cá nhân cao.[...]

Giftcode Guidegame
  • Kiếm Khách 3D
    33 / 400
  • Tân Sư Muội 2
    22 / 200
  • Ngọa Hổ Tàng Long
    30 / 300
GuideGame
×