Jayce

Jayce

Người Bảo Hộ Mai Sau

Vị trí :Đánh xa, Cận chiến

Vai trò :Đấu Sĩ, Xạ Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Jayce Guide Mid Lane – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Jayce Đấu Sĩ đường giữa

Thần Kiếm Muramana Lưỡi Hái Linh Hồn Rìu Đen Giày Thuỷ Ngân - Cuồng Nhiệt Chuỳ Gai Malmoritus Đao Thuỷ Ngân Thiêu Đốt

Đa dạng trong lối chơi và có thể phù hợp trong nhiều dạng đội hình, tuy nhiên Jayce yêu cầu khá cao kỹ năng người chơi.[...]

GuideGame
×