Jarvan IV Guide

Jarvan IV

Jarvan IV

Biểu Tượng Của Demacia

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đỡ Đòn, Đấu Sĩ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×