Irelia

Irelia

Ý Chí Của Lưỡi Kiếm

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đấu Sĩ, Sát Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Irelia mùa 7] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Irelia đi Rừng cực chuẩn

Gươm Truy Tung - Huyết Đao Gươm Của Vua Vô Danh Giày Ninja Khiên Băng Randuin Giáp Tâm Linh Giáp Thiên Thần Tốc Biến Trừng Phạt

Hướng dẫn chi tiết cách chơi Irelia đi Rừng mùa 7. Cách nâng bảng ngọc, bảng bổ trợ, cách lên đồ và khắc chế Irelia đi rừng[...]

[Irelia Guide Solo Top – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Irelia Đấu sĩ đường trên

Tam Hợp Kiếm Gươm Của Vua Vô Danh Giày Ninja Khiên Băng Randuin Giáp Tâm Linh Giáp Thiên Thần Dịch Chuyển Tốc Biến

Được xem như khắc tinh của những đội hình thiên về khả năng khống chế, Irelia còn có tiềm năng sát thương lẫn chống chịu rất tốt về cuối trận khi đủ trang bị cần thiết.[...]

[Irelia Guide Jungle – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Irelia Đi Rừng

Gươm Truy Tung - Huyết Đao Gươm Của Vua Vô Danh Móng Vuốt Sterak Giày Bạc - Cuồng Nhiệt Trừng Phạt Tốc Biến

Cùng thử chơi Irelia ở vị trí đi rừng thiên hướng sát thương nào![...]

[Irelia Guide Solo Top – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Irelia Đấu Sĩ đường trên

Tam Hợp Kiếm Gươm Của Vua Vô Danh Khiên Băng Randuin Móng Vuốt Sterak Dây Chuyền Chữ Thập Dịch Chuyển Tốc Biến

Được xem như khắc tinh của những đội hình thiên về khả năng khống chế, Irelia còn có tiềm năng sát thương lẫn chống chịu rất tốt về cuối trận khi đủ trang bị cần thiết.[...]

Giftcode Guidegame
  • Kiếm Thế Truyền Kỳ
    52 / 100
  • Tiên Kiếm Kỳ Duyên
    3 / 200
  • Torchlight
    21 / 200
GuideGame
×