Irelia

Irelia

Ý Chí Của Lưỡi Kiếm

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đấu Sĩ, Sát Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×