Illaoi

Illaoi

Nữ Tu Thủy Thần

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đấu Sĩ, Đỡ Đòn

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Illaoi Guide Solo Top – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Illaoi Đấu sĩ đường trên

Rìu Đen Móng Vuốt Sterak Giày Thuỷ Ngân Khiên Băng Randuin Giáp Tâm Linh Giáp Thiên Thần Dịch Chuyển Tốc Biến

Là nữ nhưng có lối chơi rất ''lực'', Illaoi cực kỳ lợi hại trong các tình huống giao tranh ở những địa hình hẹp hay sử dụng Ultimate trúng nhiều mục tiêu với vô số sát thương từ các Xúc tu xung quanh.[...]

[Illaoi Guide Mid Lane – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Illaoi Đấu sĩ đường giữa

Giày Thuỷ Ngân - Cuồng Nhiệt Vinh Quang Chân Chính Khiên Băng Randuin Rìu Đen Chuỳ Gai Malmoritus Móng Vuốt Sterak Tốc Biến Thiêu Đốt

Mặc dù có thể chơi ở vị trí đường giữa nhưng Illaoi vẫn cần cẩn thận trước các pháp sư cấu rỉa máu, khống chế tốt bởi chúng có thể ngăn cản khả năng lao vào của Illaoi bất cứ lúc nào.[...]

[Illaoi Guide Solo Top – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Illaoi Đấu Sĩ đường trên

Rìu Đen Móng Vuốt Sterak Khiên Băng Randuin Giày Thuỷ Ngân - Thời Không Giáp Tâm Linh Giáp Thiên Thần Dịch Chuyển Tốc Biến

Là nữ nhưng có lối chơi rất ''lực'', Illaoi cực kỳ lợi hại trong các tình huống giao tranh ở những địa hình hẹp hay sử dụng Ultimate trúng nhiều mục tiêu với vô số sát thương từ các Xúc tu xung quanh.[...]

Giftcode Guidegame
  • Tru Tiên Kiếm
    33 / 100
GuideGame
×