Heimerdinger Guide

Heimerdinger

Heimerdinger

Nhà Phát Minh Lỗi Lạc

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Pháp Sư

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
Giftcode Guidegame
  • Au Speed
    35 / 301
  • Thông Thiên Mobi
    9 / 1501
GuideGame
×