Gnar

Gnar

Mắt Xích Thượng Cổ

Vị trí :Đánh xa, Cận chiến

Vai trò :Đấu Sĩ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Gnar Guide Solo Top – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Gnar Đấu sĩ đường trên

Rìu Đen Búa Băng Giày Ninja Khiên Băng Randuin Giáp Tâm Linh Chuỳ Gai Malmoritus Dịch Chuyển Tốc Biến

Đừng khinh thường Gnar, nếu không hắn ta sẽ bắt bạn phải trả giá!![...]

[Gnar Guide Solo Top – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Gnar Đấu Sĩ đường trên

Rìu Đen Giáp Tâm Linh Khiên Băng Randuin Giày Ninja - Vệ Quân Chuỳ Gai Malmoritus Búa Băng Dịch Chuyển Tốc Biến

Là một tướng khá thú vị khi ngoài vẻ đáng yêu bên ngoài, Gnar có thể trở thành một kẻ mở giao tranh cực mạnh với bộ chiêu thức khống chế khi biến thành dạng khổng lồ.[...]

Giftcode Guidegame
  • Au Speed
    35 / 301
  • Thông Thiên Mobi
    9 / 1501
GuideGame
×