Fizz

Fizz

Quái Ngư

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Sát Thủ, Pháp Sư, Đấu Sĩ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó