Fiddlesticks Guide

Fiddlesticks

Fiddlesticks

Sứ Giả Địa Ngục

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Pháp Sư, Hỗ Trợ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Fiddlesticks Guide Jungle – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Fiddlesticks Đi rừng

Dao Săn Bắt - Thần Vọng Trượng Pha Lê Rylai Đồng Hồ Cát Zhonya Giày Pháp Sư Đai Lưng Hextech Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Trừng Phạt Tốc Biến

Với khả năng đi rừng không tốn máu, Fiddlesticks là cái tên rất thích hợp cho những bạn đi rừng tân thủ[...]

[Fiddlesticks Guide Jungle – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Fiddlesticks Đi Rừng

Dao Săn Bắt - Thần Vọng Gậy Đầu Lâu Đồng Hồ Cát Zhonya Giày Pháp Sư - Chỉ Huy Trượng Pha Lê Rylai Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Trừng Phạt Tốc Biến

Khả năng dọn rừng tốt và tạo đột biến khi có Ultimate, Fiddlesticks vẫn tỏ ra hiệu quả ở vị trí đi rừng.[...]

[Fiddlesticks Guide Support – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Fiddlesticks Hỗ Trợ

Hồng Ngọc Toả Sáng Yêu Sách Của Băng Hậu Đồng Hồ Cát Zhonya Giày Pháp Sư - Chỉ Huy Gậy Đầu Lâu Trượng Pha Lê Rylai Kiệt Sức Tốc Biến

Khả năng khống chế và hút máu tốt, Fiddlesticks còn có thể mở giao tranh rất bất ngờ bằng Ultimate Bão Qụa (R)[...]

Giftcode Guidegame
  • Tru Tiên Kiếm
    33 / 100
GuideGame
×