Diana

Diana

Vầng Trăng Ai Oán

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Pháp Sư, Đấu Sĩ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Diana Guide AP Mid – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Diana Pháp sư đường giữa

Nanh Nashor Trượng Pha Lê Rylai Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thuỷ Rabadon Trượng Hư Vô Dịch Chuyển Tốc Biến

Lượng sát thương lớn nhưng khả năng đi đường yếu, Diana cần người có kỹ năng chơi tốt để có thể phát huy tối đa sức mạnh.[...]

[Diana Guide Jungle – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Diana Đi Rừng

Dao Săn Bắt - Thần Vọng Trượng Pha Lê Rylai Nanh Nashor Giày Bạc Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Trừng Phạt Tốc Biến

Với lượng sát thương lớn và khả năng dọn lính nhanh, Diana cũng rất thích hợp ở vị trí đi rừng![...]

[Diana Guide AP Mid – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Diana Pháp Sư đường giữa

Là một trong những pháp sư cận chiến vừa có khả năng dồn sát thương, vừa có độ chống chịu tương đối, Diana chỉ cần vượt qua giai đoạn đi đường thành công là sẽ có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đối thủ.[...]

Giftcode Guidegame
  • Au Speed
    29 / 201
  • Thông Thiên Mobi
    0 / 1001
GuideGame
×