Darius

Darius

Đại Tướng Noxus

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đấu Sĩ, Đỡ Đòn

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
Giftcode Guidegame
  • Au Speed
    35 / 301
  • Thông Thiên Mobi
    9 / 1501
GuideGame
×