Darius

Darius

Đại Tướng Noxus

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đấu Sĩ, Đỡ Đòn

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
Giftcode Guidegame
  • Tru Tiên Kiếm
    39 / 100
Mobile FPS Châu Á
GuideGame
×