Corki

Corki

Phi Công Quả Cảm

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :XạThủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Corki Guide Mid Lane – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Corki Đường giữa

Tam Hợp Kiếm Vô Cực Kiếm Giày Pháp Sư Đại Bác Liên Thanh Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik Thanh Tẩy Tốc Biến

Damage to, dồn sát thương tốt, Corki đang là một trong những cái tên ưa chuộng ở đường giữa[...]

[Corki Guide ADC – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Corki Xạ Thủ

Tam Hợp Kiếm Vô Cực Kiếm Lưỡi Hái Linh Hồn Giày Pháp Sư - Cuồng Nhiệt Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik Hồi Máu Tốc Biến

Là xạ thủ có khả năng gây cả 2 dạng sát thương vật lý và phép thuật tốt, Corki rất mạnh trong những đội hình cấu rỉa máu và gây áp lực từ sớm.[...]

Giftcode Guidegame
  • Au Speed
    23 / 201
  • Thông Thiên Mobi
    0 / 1001
GuideGame
×