Corki

Corki

Phi Công Quả Cảm

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :XạThủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Corki Guide ADC – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Corki Xạ Thủ

Tam Hợp Kiếm Vô Cực Kiếm Lưỡi Hái Linh Hồn Giày Pháp Sư - Cuồng Nhiệt Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik Hồi Máu Tốc Biến

Là xạ thủ có khả năng gây cả 2 dạng sát thương vật lý và phép thuật tốt, Corki rất mạnh trong những đội hình cấu rỉa máu và gây áp lực từ sớm.[...]

GuideGame
×