Caitlyn Guide

Caitlyn

Caitlyn

Cảnh Sát Trưởng Piltover

Vị trí :Đánh xa

Vai trò :Xạ Thủ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Caitlyn Guide ADC – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Caitlyn Xạ thủ

Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Cuồng Cung Runnan (Chỉ Đánh Xa) Giày Cuồng Nộ - Cuồng Nhiệt Đại Bác Liên Thanh Nỏ Thần Dominik Hồi Máu Tốc Biến

Là Xạ thủ có khả năng đi đường tốt, sát thương cuối trận cao. Caitlyn giờ đây còn tăng thêm phần nguy hiểm với tỉ lệ chí mạng lớn từ Thiện Xạ khi kết hợp với bẫy hoặc lưới.[...]

Tướng xoay tua
GuideGame