Braum

Braum

Trái Tim Của Freljord

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Hỗ Trợ, Đỡ Đòn

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×