Blitzcrank Guide

Blitzcrank

Blitzcrank

Người Máy Hơi Nước

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Hỗ Trợ, Đỡ Đòn, Đấu Sĩ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó

[Blitzcrank Guide Support – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Blitzcrank Hỗ trợ

Mặt Nạ Sơn Thạch Hồng Ngọc Toả Sáng Giày Cơ Động Dây Chuyền Buộc Tội Lời Thề Hiệp Sĩ Vinh Quang Chân Chính Thiêu Đốt Tốc Biến

Là tướng hỗ trợ có khả năng tạo đột biến mạnh nhất game, Blitzcrank luôn mời gọi người chơi đạt đến cảnh giới cao nhất!!![...]

[Blitzcrank Guide Support – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build đồ Blitzcrank Hỗ trợ

Mặt Nạ Sơn Thạch Hồng Ngọc Toả Sáng Dây Chuyền Iron Solari Giày Cơ Động - Nhanh Nhạy Găng Tay Băng Giá Vinh Quang Chân Chính Thiêu Đốt Tốc Biến

Với khả năng tạo đột biến cao từ những cú kéo, Blitzcrank sẽ trở nên rất mạnh trong những đội hình tấn công tổng lực, có được sức mạnh từ sớm.[...]

Giftcode Guidegame
  • Kiếm Thế Truyền Kỳ
    55 / 100
  • Tiên Kiếm Kỳ Duyên
    3 / 200
  • Torchlight
    24 / 200
GuideGame
×