Alistar Guide

Alistar

Alistar

Quái Vật Đầu Bò

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đỡ Đòn, Đấu Sĩ, Hỗ Trợ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
Giftcode Guidegame
  • Au Speed
    35 / 301
  • Thông Thiên Mobi
    9 / 1501
GuideGame
×