Alistar Guide

Alistar

Alistar

Quái Vật Đầu Bò

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đỡ Đòn, Đấu Sĩ, Hỗ Trợ

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
GuideGame
×