Aatrox

Aatrox

Quỷ Kiếm Darkin

Vị trí :Cận chiến

Vai trò :Đấu sĩ, Đỡ đòn

Phòng thủ
Vật lý
Phép thuật
Độ khó
Giftcode Guidegame
  • Au Speed
    24 / 201
  • Thông Thiên Mobi
    0 / 1001
GuideGame
×